Bibliografia:Publikacje drukowane:

  1. „Dziennik z getta warszawskiego” Berg Mary, Salapska Maria przeł., wyd. Czytelnik, 1983.
  2. „Kartki z dziejów Żydów warszawskich” Mórawski Karol, Spółdzielnia Wydawniczo- Handlowa "Książka i Wiedza", 1993.
  3. „Martyrologia Żydów w Pionkach podczas okupacji niemieckiej ( 1939 -1944)” oprac. Traczyk Stanisław Alfred, rękopis.
  4. „Przeminęło z ogniem” - pamiętnik pisany w Warszawie w okresie od założenia getta do jego likwidacji , Szac – Wajnkranc Noemi, wyd. Centralna Żydowska Komisja Historyczna w Polsce, 1947.
  5. „Szkice z dziejów Pionek tom I ”, praca zbiorowa, red. prof. dr hab. Wierzbicki Marek, wyd. PTH, 2000.
  6. „Szkice z dziejów Pionek tom IV ”, praca zbiorowa, red. prof. dr hab. Wierzbicki Marek, wyd. PTH, 2009.
  7. „Warszawskie getto : w 25-lecie walki zbrojnej w getcie w 1943 r.” Poterański Wacław, wyd. "Książka i Wiedza", 1968.
  8. „Zagożdżon – Pionki na starej fotografii”, praca zbiorowa, wyd. Miejska Biblioteka Publiczna, 2019.

Portale internetowe:
Filmy: